Despre noi

CREATIVITATE

AUTENTICITATE

TENACITATE

Misiunea noastră este de a dezvolta un cadru organizațional care să faciliteze crearea unor seturi de programe și materiale suport care au ca obiectiv susținerea dezvoltării personale.

Nu credem în soluții general valabile.

Credem însă în dezvoltarea autentică având ca reper următoarele valori:  Integritate, Loialitate, Respect, Compasiune, Creativitate, Autenticitate, Tenacitate.

Nu oferim rezolvări, ”rețete cadru” pentru problemele fiecăruia dintre cei care se îndreaptă către noi.

Nu oferim nici servicii de livrare răspunsuri standardizate pentru a depăși obstacole, indiferent de natura acestora.

Oferim în schimb cadrul organizațional, expertiza  și suportul nostru pentru ca fiecare să identifice pentru sine, în mod corect, nevoile de cunoaștere și implicit pe cele de dezvoltare.

Resursele noastre

Centrul de Resurse PRO Comunitate creează seturi de programe de învățare cu caracter interdisciplinar și materiale suport cu tematica culturală, despre tehnici de comunicare și adecvarea la situații cotidiene și limbi străine. Acestea sunt gândite ca instrumente complementare care susțin un proces autentic de descoperire a propriilor nevoi de cunoaștere, de conștientizare a ritmului  dezvoltării personale, determinate de necesitatea adecvării cu momentul și provocările din viața fiecăruia.


Resursele centrului nostru sunt persoane care au dobândit abilități, cunoștințe, atitudini, dezvoltându-se în zone alternative parcursului profesional asumat sau al celui dictat de educația formală parcursă. Dincolo de alegerea de a activa ca profesioniști  într-un anumit  domeniu socio-profesional și-au asumat și viziunea unei evoluții personale autentice iar Centrul de Resurse PRO Comunitate este cadrul în care aceste persoane-resursă  își valorifică potențialul creativ și experiența.