Conjugarea verbului a fi in limba engleza

Prezentul simplu – Afirmativ. Negativ. Interogativ – Lectie video

Verbul „to be”  (a fi) este poate unul dintre cele mai importante cuvinte din limba engleză.  Este probabil verbul cu cea mai mare frecvență în această limbă dar și verbul care dă cele mai mari bătăi de cap pentru că prezintă cele mai multe excepții de la regulile care se aplică în cazul celorlalte verbe în limba engleză.   Prin urmare, este foarte important pentru oricine începe să învețe limba engleză să cunoască modul de conjugare a verbului „to be”  pentru că în afara folosirii sale frecvente ca verb de sine stătător, acest verb se va regăsi în alcătuirea timpurilor verbale compuse, ceea ce înseamnă că este și verb auxiliar.  Ori, dacă te vei strădui să cunoști bine verbul „to be” încă de la primele lecții de limba engleză, cu siguranță îți va fi mult mai ușor să înveți și timpurile compuse ale verbele în limba engleză care se construiesc cu verbul „a fi”  ca verb auxiliar.

Folosit la forma afirmativă, verbul „to be” oferă mai multe detalii despre subiect (ocupație, relații de rudenie, stare etc.) așa cum poți observa în exemplele de mai jos.

I am a teacher = Eu sunt profesor.

She is my sister= Ea este sora mea.

They are happy = Ei sunt fericiți.

Iată în continuare conjugarea verbului „to be” la prezentul simplu/indicativ prezent formele afirmativă, negativă, interogativă și interogativ-negativă.

Forma afirmativă:

I am (I’m) – Eu sunt

You are (You’re) – Tu eşti

He is (He’s) – El este

She is (She’s) – Ea este

It is (It’s) – El/Ea este

We are (We’re) – Noi suntem

You are (You’re) – Voi sunteți

They are (They’re) – Ei/Ele sunt

I’m,  you’re,  he’s, she’s,  it’s, we’re,  they’re sunt formele contrase (prescurtate) ale acestui verb la prezentul simplu, forma afirmativă. 

Forma negativă:

I am not (I’m not) – Eu nu sunt

You are not (You aren’t) – Tu nu eşti

He is not (He isn’t) – El nu este

She is not (She isn’t) – Ea nu este

It is not (It isn’t) – El/Ea nu este

We are not (We aren’t) – Noi nu suntem

You are not (You aren’t) – Voi nu sunteţi T

They are not (They aren’t) – Ei/Ele nu sunt

  I’m not, you aren’t,  he isn’t, she isn’t, it isn’t, we aren’t, you aren’t;  they aren’t sunt formele prescurtate ale verbului  „to be” la forma negativă,  prezentul simplu.

Forma interogativă:

Am I? – Sunt eu?

Are you? – Eşti tu?

Is he? – Este el?

Is she? – Este ea?

Is it? – Este el/ea?

Are we? – Suntem noi?

Are you? – Sunteţi voi?

Are they? – Sunt ei/ele?

 

 Forma interogativ- negativă:

Aren’t I?-  nu sunt nu?

Aren’t you? – nu eşti tu?         

Isn’t he? – nu este el?                  

Isn’t she? – nu este ea?                  

Isn’t it? – nu este el/ea ?

Aren’t we? – nu suntem noi?   

Aren’t you? – nu sunteţi voi?

Aren’t they? –  nu sunt ei/ele?

Pentru formele interogativ și interogativ-negativ la prezentul simplu , verbul „to be” nu are forme contrase.